Over Osteopathie

Osteopathie komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘weefsel’ (östheon) en ‘gevoel’ of ‘lijden’ (pathos). Als osteopaat kijken wij naar de bewegelijkheid van het lichaam, op alle fronten. Want niet alleen uw botten bewegen ten opzichte van elkaar, maar immers ook uw bloed stroomt. Zelfs uw spieren, zenuwen, weefsels en organen staan niet stil. Gebeurt er iets in een van deze delen, dan kan dat gevolgen hebben voor andere plekken van uw lichaam. Daarom kijken we naar het verband van alles in uw lichaam en richten we ons op het herstellen van uw oorspronkelijke bewegingen. Met als doel u of uw baby een gezond leven (terug) te geven.

Holistische aanpak

Leeft u met medicatie tegen klachten die niet goed te behandelen zijn? Vaak blijven gezondheidsproblemen of komen deze terug, omdat de oorzaak niet verdwijnt. Als osteopaat zijn wij opgeleid om juist de bron van uw klachten op te sporen. Osteopathie is een manuele behandelvorm met een holistische denkwijze. In de praktijk van Peter Winters Osteopathie vindt u dus geen apparatuur, maar eenvoudige mensenhanden.

Uitgangspunten

  • De mens is een biologische eenheid. Alle afzonderlijke weefsels beïnvloeden elkaar.
  • Alle weefsels in het menselijk lichaam kunnen en moeten bewegen.
  • Ieder mens heeft een zelfgenezend vermogen. Een osteopaat kan dat vermogen activeren.

Zelfgenezing stimuleren

Elk mens past zich steeds aan nieuwe situaties aan en verdedigt zichzelf tegen ziektes. Hoe kan dit zelfgenezend vermogen bij u goed werken? Dat kan als al het weefsel van uw lichaam over een bepaalde mobiliteit beschikt. Deze mobiliteit houdt de vloeistofstroom in ons lichaam op gang. Zo kunnen afvalstoffen uw lichaam verlaten en ontstaat er ruimte voor andere stoffen om uw weefsel weer te voeden en van energie te voorzien. Raakt uw weefselmobiliteit verstoord, dan kan het weefsel verzwakken en kan ziekte de kop op steken. Osteopathie helpt de vloeistofuitwisseling herstellen en dat beïnvloedt de genezing van het weefsel. Met als resultaat dat u zich weer lekker en gezond voelt. Of dat u weer een blije baby hebt.

Geschiedenis

Hoe is osteopathie ontstaan? De Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917) legde de basis van de osteopathie. Hij combineerde zijn medische kennis met zijn eigen vernieuwende ideeën. De arts ging ervan uit dat alle weefsels in het lichaam een bepaalde bewegelijkheid moesten hebben. Als weefsels dit niet hadden, veroorzaakte dit volgens hem een nadelige invloed op de gezondheid. Daarom ontwikkelde hij een speciale manier van onderzoek dat de verstoorde bewegelijkheid opspoorde: met zijn handen.

Dankzij subtiele handgrepen lukte het hem de functie van het weefsel te herstellen. Dat activeerde het zelfgenezende vermogen van zijn patiënten. De resultaten waren – en zijn nog steeds - zeer spectaculair. In 1891 opende Still een school voor osteopathie in Kirksville. Hiermee kreeg de geneeskunde osteopathie gestalte.

Osteopathie in Nederland

De laatste tien jaar ontwikkelt de osteopathie zich in Nederland sterk. Inmiddels kent ons land ongeveer 400 geregistreerde osteopaten. In andere landen, zoals Amerika en Engeland, is osteopathie zelfs al een erkende vorm van gezondheidzorg. Ook Nederland erkent deze unieke vorm van geneeskunde steeds vaker.

Osteopathie voor huilbaby's

De geboorte is voor uw baby een van de meest stressvolle gebeurtenissen in zijn leven. Hij ondergaat enorme krachten van de baarmoeder, die het lichaam vooruit stuwt.

Lees meer